Workshop – „Role tranzitního programu pro zvýšení zaměstnatelnosti žáků se SVP“ pro TP

Workshop – „Role tranzitního programu pro zvýšení zaměstnatelnosti žáků se SVP“ pro TP

Cílem těchto 12 workshopů je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků či jiných zainteresovaných osob v rámci Plánování zaměřené na člověka, metody a techniky práce se zaměřením na tranzitní program a jeho implementace do školního prostředí. Zároveň usilujeme o zajištění potřebné podpory formou sdílení zkušeností z praxe prostřednictvím společných setkání.

V současné době byly realizovány a jsou plánovány tyto workshopy:

 • 11. 9. 2021 – Kariérové poradenství pro 21. století
 • 17. 9. 2021 – Komunikace a emoce
 • 18. 9. 2021 – Psychohygiena pro učitele
 • 9. 10. 2021 – Plánování zaměřené na člověka – CESTA
 • 10. 10. 2021 – Bazální stimulace
 • 11. 1. 2022 – INSPIRACE aneb pracovní pomůcky
 • 22. 1. 2022 – Na člověka zaměřený přístup k riziku
 • 23. 1. 2022 – Respektující přístup k sexualitě
 • 2. 4. 2022 – Ergoterapie a tranzitní program v Jedličkově ústavu a škole
 • 3. 4. 2022 – Svéprávnost, opatrovnictví a nástroje podporovaného rozhodování
 • 21. 5. 2022 – AAK
 • 22. 5. 2022 – Tranzitní program z pohledu sociální rehabilitace, role asistenta, legislativa OZP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.