Workshop – „Individuální plánování ve vzdělávání a kariérové poradenství žáků se SVP“ 2021

Workshop – „Individuální plánování ve vzdělávání a kariérové poradenství žáků se SVP“ 2021

40 hodinový workshop v rámci „Individuálního plánování ve vzdělávání a kariérového poradenství žáků se SVP“ pro metodiky CTP a TP jehož cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v přístupu Plánování zaměřené na člověka a ve zvyšování povědomí o tranzitním programu, proběhl ve dnech 15. – 20. 8. 2021:

  • Pro metodiky CTP s tématy: Arteterapie – artefiletika; Komunikace s rodiči a konflikty; Muzikoterapie; Ergoterapie a tranzitní program; Žák s problémy chování a nácvik šetrné sebeobrany.
  • Pro metodiky TP s tématy: Plánování zaměřené na člověka; Příklady z praxe a využití jednotlivých technik v praxi; Plánovací schůzky; technika Grafická facilitace; technika Facilitace; technika MAPA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.