Workshop – „Individuální plánování ve vzdělávání a kariérové poradenství žáků se SVP“ 2022

Workshop – „Individuální plánování ve vzdělávání a kariérové poradenství žáků se SVP“ 2022

40 hodinový workshop v rámci „Individuálního plánování ve vzdělávání a kariérového poradenství žáků se SVP“ pro metodiky CTP a TP jehož cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v přístupu Plánování zaměřené na člověka a ve zvyšování povědomí o tranzitním programu, proběhne ve dnech 14. – 19. 8. 2022

  • Pro metodiky STP s tématy: Jóga a meditace ve výuce žáků se SVP; Tanečně – pohybová terapie u žáků se SVP; AAK; Prvky zážitkové pedagogiky pro žáky se SVP; Prvky zážitkové pedagogiky pro žáky s poruchami chování; Závěrečné hodnocení projektu a používání technik Plánování zaměřeného na člověka.
  • Pro metodiky TP s tématy: Tanečně – pohybová terapie u žáků se SVP; Jóga a meditace ve výuce žáků se SVP; Muzikoterapie; Prvky zážitkové pedagogiky pro žáky s poruchami chování; Prvky zážitkové pedagogiky pro žáky se SVP; Závěrečné hodnocení projektu a používání technik Plánování zaměřeného na člověka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.