SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

Cíle projektu

Cíle projektu

  • Přímá podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím tranzitního programu.
  • Zřízení Center tranzitní podpory ve 12 krajích a Sítí tranzitní podpory v 10–12 krajích ČR, výměna zkušeností mezi pedagogy.
  • Analýza klíčových faktorů ovlivňujících uplatnění žáků cílové skupiny na trhu práce jak v celé ČR, tak i v jednotlivých krajích.
  • Metodiky kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky pracující s žáky se SVP.
  • Analýza a návrh na inovace Rámcového vzdělávacího programu praktické školy jednoleté a dvouleté na základě širokého konsensu pedagogů těchto škol.
  • Implementace tranzitního programu a individuálního plánování s cílem zvýšení pracovního uplatnění a zlepšení kvality života žáků do ŠVP spolupracujících škol.