SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

KA 2 „Přímá podpora cílové skupiny“

KA 2.1: Centra tranzitní podpory

Podstatou, cílem a základním výstupem této klíčové aktivity je vytvoření 12 Center tranzitní podpory (dále jen „CTP“), jako přirozených center poskytování tranzitní podpory žákům cílové skupiny (školu zřízenou dle § 16 odst. 9 školského zákona; jednoletou či dvouletou praktickou školou či odborné učiliště mající obory kategorie E vzdělávající žáky se SVP).

Mezi další výstupy patří:

 • přímá podpora žáků cílové skupiny (individuální plány podpořených žáků),
 • zpracování ročního plánu výuky,
 • zvýšení kompetence vedoucích, metodiků, asistentů CTP a pracovníků organizací působících ve společném vzdělávání nebo asistenčních službách prostřednictvím workshopů, seminářů aj.

 

KA 2.2: Síťování Center tranzitní podpory

Podstatou, cílem a základním výstupem této klíčové aktivity je vytvoření Sítí tranzitní podpory (STP) v 10–12 krajích ČR a poskytování tranzitní podpory žáků z cílové skupiny (školu zřízenou dle § 16 odst. 9 školského zákona; jednoletou či dvouletou praktickou školou či odborné učiliště mající obory kategorie E vzdělávající žáky se SVP).

Mezi další výstupy patří:

 • přímá podpora žáků cílové skupiny (individuální plány podpořených žáků),
 • analýza podmínek zaměstnávání žáků se SVP,
 • analýza ŠVP jednotlivých škol,
 • analýza stavu uplatnitelnosti vybraných skupin absolventů se SVP na trhu práce,
 • zvýšení kompetence vedoucích, metodiků, asistentů CTP/TP a pracovníků organizací působících ve společném vzdělávání nebo asistenčních službách prostřednictvím workshopů, seminářů aj.

 

KA 2.3: Podpora pedagogických pracovníků formou vzdělávání

Podpora pedagogických pracovníků formou vzdělávání představuje přirozenou základnu pro organizační rámec všech aktivit. Jejich praktickým projevem bude realizace řady setkání, workshopů, konferencí, zahraničních stáží, vzdělávacích a diskusních aktivit.

Mezi výstupy patří:

 • zajištění 40 hodinové kurzu zaměřeného na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti „Individuální plánování ve vzdělávání a kariérové poradenství žáků se SVP“,
 • realizace zahraničních výukových stáží;
 • vytvoření šesti metodických videí shrnujících praktické zkušenosti s plánováním a vytvářením podmínek pro tranzitní program a jeho realizaci ve školním prostředí;
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků organizací působících ve společném vzdělávání nebo asistenčních službách prostřednictvím workshopů, seminářů aj.,
 • konference,
 • organizace společných setkávání (diskusní platformy – semináře, workshopy, konference).