SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

Realizační tým

Realizační tým

Jméno a příjmení Pozice Telefon E-mail
prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. hlavní řešitel projektu 777 809 040 jan.michalik@upol.cz
PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D. vedoucí metodička RVP a ŠVP 734 144 822 pavlina.baslerova@upol.cz
Mgr. Daniela Maštalířová, DiS. vedoucí metodička CTP 774 064 661 daniela.mastalirova@upol.cz
Bc. Veronika Smoláková vedoucí metodička CTP/STP 776 780 403 veronika.smolakova@upol.cz
Mgr. Libuše Stýskalová, Ph.D. odborný pracovník TP 585 635 341 libuse.styskalova@upol.cz
Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D. metodik publikačních činností projektu 739 479 587 jaromir.mastalir@upol.cz
Mgr. Lucie Loutocká metodik pro práci s CS 585 635 341 lucie.loutocka@upol.cz
Mgr. Lucie Hrabalíková odborný pracovník CTP 585 635 341 lucie.hrabalikova@upol.cz