SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

Partneři pro ŠVP a RVP

Partneři pro ŠVP a RVP

Metodici pro tvorbu RVP

Jméno a příjmení E-mail Garance
Mgr. Klára Geislerová geislerova@autistickaskola.cz odborná pracovnice pro revizi RVP PrŠ
Mgr. Petra Havránková havrankova@ibsenka.cz odborná pracovnice pro revizi RVP PrŠ