SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

ŠVP s implementací TP dle zapojených škol

ŠVP s implementací TP dle zapojených škol