SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

ŠVP

ŠVP

Cílem aktivit vedoucích k úpravě školních vzdělávacích programů praktických škol jednoletých i dvouletých je propojit ověřovaný tranzitní program s tímto základním školním dokumentem.

Navrhované změny budou reflektovat možnosti a schopnosti jednotlivých žáků. Tranzitní program tak bude koncipován ve dvou úrovních:

  • individuální plánování vedoucí k podpoře kvality života absolventa školy v případě, že jeho zdravotní stav mu neumožňuje po absolvování školy zapojit se do pracovního procesu,
  • individuální plánování vedoucí k podpoře kvality života absolventa školy při přechodu ze světa vzdělávání do světa práce.

Postup prací vedoucích k vytvoření návrhu na úpravu ŠVP PrŠ jednoleté i dvouleté spočívající v zapracování principů a postupů tranzitního programu:

  • zpracování tematických plánů: aplikace tranzitního programu v rámci odborného předmětu (dalších předmětů, průřezových témat) zaměřeného na profilaci školy;
  • implementace těchto tématických plánů do praxe spolupracujících škol CTP;
  • finální zpracování návrhu na změnu ŠVP v oblasti tranzitního programu.