SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

Tranzitní program

Tranzitní program

Cíl tranzitního programu:

Usnadnit přechod mezi školním a pracovním prostředím žákům/studentům se SVP. Tito žáci si přejí po ukončení školy najít práci v běžném zaměstnání na otevřeném trhu práce. Prostřednictvím tranzitního programu si mohou žáci/studenti už během studia vyzkoušet svůj pracovní potenciál, získat nové sociální a pracovní dovednosti a po ukončení školy být připraveni na přijetí do pracovního poměru.

Aktivity tranzitního programu:

 • přímá podpora nejméně 130 žáků se SVP prostřednictvím tranzitního programu a přístupu zaměřeného na člověka;
 • vytvoření center tranzitní podpory ve 12 krajích ČR, které budou metodicky dále vést spolupracující školy;
 • podpora pedagogických pracovníků v realizaci TP;
 • vytvoření sítě tranzitní podpory v 10–12 krajích, v nichž přijmou účast další školské subjekty;
 • vytvoření potřebných dokumentů (roční plán výuky s tranzitním programem, ŠVP, individuální plány, tranzitní programy, metodiky síťování apod.).

Aktivity směrem k praxím žáků se SVP:

 • najít vhodného zaměstnavatele – dle individuálních dovedností a schopností daného žáka se SVP;
 • dojednat se zaměstnavatelem prostor pro trénink pracovních a sociálních dovedností daného žáka prostřednictvím výkonu praxe v rozsahu 1× týdně 4 hodiny;
 • podpořit žáka na pracovišti prostřednictvím asistenta (zkušený pracovník, který po dobu praxe podporuje žáka/studenta při výkonu činností).

Přínos pro žáka/studenta:

 • individuální praxe na trhu práce,
 • vyzkoušení si různé pracovní činnosti,
 • ujasnění si preferencí i zájmu včetně představ o (ne)vhodné práci,
 • podpora při tréninku sociálních a pracovních dovedností,
 • získání zkušenosti nejen s prací, ale i s pracovním kolektivem,
 • získání přehledu o obsahu práce a jednotlivých činností,
 • podpora samostatnosti a rozvoje sebedůvěry,
 • radost z práce a života,
 • zvýšení možnosti získání zaměstnání.