SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

Metodická videa tranzitního programu

Metodická videa tranzitního programu

Na této stránce bude postupně umístěno celkem 6 metodických videí, pojednávající o problematice ukončování školní docházky a plánování přechodu u žáků s SVP. Tematicky zaměřena kupříkladu na oblast tranzitního programu, metodách a technikách plánování zaměřeného na člověka či vlastních životních zkušenostech samotných aktéru z řad žáků, učitelů, rodičů a dalších.
Videa mají za cíl rozšířit povědomí o této významné etapa života, nabídnout základní informace nejenom směrem k pedagogickým pracovníkům – speciálním pedagogům, ale i dalším zájemcům včetně rodičů. Věříme, že videa přinesou nejenom zajímavé informace, ale budou i cenným zdrojem inspirace.


Zde ke stažení >>



Zde ke stažení >>



Zde ke stažení >>



Zde ke stažení >>



Zde ke stažení >>



Zde ke stažení >>