SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

Šetření postojů a potřeb pedagogických pracovníků pro vzdělávání žáků se SVP – ORP Vsetín

Šetření postojů a potřeb pedagogických pracovníků
pro vzdělávání žáků se SVP – ORP Vsetín

Šetření postojů PP - Vsetín
  • SEKCE Č. 1
  • SEKCE Č. 2
  • SEKCE Č. 3
  • sEKCE Č. 4
  • SEKCE Č. 5
  • SEKCE Č. 6
  • SEKCE Č. 7

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s., samotné město Vsetín, se v rámci aktivit Místního akčního plánu III snaží zajistit co nejvíce informací o možnostech zlepšení podmínek vzdělávání žáků na školách v  území ORP Vsetín.

Předkládáme Vám proto možnost zapojit se do výzkumu, resp. prosbu k vyplnění následujícího měřicího nástroje. Jeho úkolem je zjistit vše, co pedagogičtí pracovníci považují za zásadní a potřebné pro podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výsledky mají sloužit k přípravě tzv. MAP IV, který tak bude co možná nejpřesněji reagovat na Vaše potřeby a Vámi vyjádřená hodnocení.

Za důležité považuji zmínit, že průběžně spolupracujeme s ředitelkami a řediteli Vašich škol. Důsledná anonymita při zpracovávání Vašich odpovědí je samozřejmě zajištěna. A odpovědi jsou, právě po souhlasu vedení škol, vázány vždy na konkrétní školy a budou sloužit pro cílenou podporu Vašich potřeb a  požadavků.  Nebudeme zveřejňovat žádné „žebříčky“ škol apod.

Cíl šetření je opravdu jediný: poskytnout dostatek informací pro cílenou podporu pedagogů v rámci dalších místních akčních plánů. Tak, aby regionální orgány na Vsetínsku mohly  připravit podporu „na míru“ jednotlivým školám a jejich pedagogům.

S poděkováním za Vaši ochotu přispět ke zlepšení podmínek vzdělávání žáků se SVP ve Vašem regionu
 

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
vedoucí výzkumného týmuI. Uveďte míru Vašeho ne/souhlasu s následujícími výroky. „Společné vzdělávání v České republice je“:

1a) módní trend, který se brzy vyčerpá *
1b) nelze už jinak, speciální školy v dřívějším rozsahu už nikdo nepostaví *
1c) žák se zdravotním postižením/znevýhodněním je přínosem pro výchovnou atmosféru ve třídě *
1d) žák se zdravotním postižením/znevýhodněním brzdí výkon spolužáků *
1e) vhodným prostředím, ve které se dítě učí respektovat druhého a přijímat jinakost *
1f) v zásadě dobrá myšlenka, která ale není dobře zajištěna *
1g) dle mého názoru nereálný či problematický koncept *