SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

Media

Media

V rámci projektu – Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR, CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805 – v části tranzitní program – jednotliví metodici/pedagogičtí pracovníci partnerských a spolupracujících škol usilovně spolupracují s vybranými žáky se SVP na plánování jejich přechodu do další etapy jejich života (pracovního či samostatného způsobu života). Výsledky jejich práce jsou prezentovány nejen v rámci krajských Informačních seminářů s názvem Rukověť kariérového poradce žáků se SVP (zde dochází k síťování škol, sociálních služeb, úřadů, zaměstnavatelů a dalších organizací, které spolupracují s cílovou skupinou žáků se SVP), ale také v médiích a na internetu.

 

Jednotlivé články jsou k dispozici zde:

https://www.specskolabites.cz/aktuality/27-aktuality/642-tranzitni-program

https://www.specskolabites.cz/aktuality/27-aktuality/627-cesta-do-finska

https://www.velkomeziricsko.cz/vsehochut/10079-zakladni-skola-a-prakticka-skola-velke-mezirici-informuje

https://www.hlucin.cz/filemanager/pdf-viewer/turnJs/magazine/index.php?app=2855&fileID=2305304#page/8

https://www.plzensky-kraj.cz/tranzitni-program-pomaha-hendikepovanym-detem


Videa:

Uplatnění postižených dětí na trhu práce


Ve Zlíně se konala konference ke speciálním vzdělávacím potřebám


Více zde >>