SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR

Dotazník pro ředitele ZŠ speciální

Dotazník pro ředitele ZŠ speciální

ŘEDITELÉ - DOTAZNÍK

Otázky 1. – 4. se týkají statistických údajů spjatých s vaší školou v konkrétním školním roce.

1. KRAJ

1. KRAJ*

2. Na naší ZŠ speciální k 30. 9. 2020 je tento počet žáků:

2. Na naší ZŠ speciální k 30. 9. 2020 je tento počet žáků:*
2. NA NAŠÍ ZŠ SPECIÁLNÍ K 30. 9. 2020 JE TENTO POČET ŽÁKŮ:

3. počet žáků 10. ročníku naší ZŠ speciální je k 30. 9. 2020:

3. počet žáků 10. ročníku naší ZŠ speciální je k 30. 9. 2020: *
3. POČET ŽÁKŮ 10. ROČNÍKU NAŠÍ ZŠ SPECIÁLNÍ JE K 30. 9. 2020:

4. Uveďte počet žáků 10. ročníku vaší školy (zaokrouhleno na desítky %), kteří k 30. 9. 2020 plnili docházku do Vaší školy následujícím způsobem (uvedený součet činí počet žáků v 10. ročníku)

4. Uveďte počet žáků 10. ročníku vaší školy (zaokrouhleno na desítky %), kteří k 30. 9. 2020 plnili docházku do Vaší školy následujícím způsobem (uvedený součet činí počet žáků v 10. ročníku) *
4A. plní desetiletý vzdělávací program (bez prodloužení bez opakování)
4B. během docházky do ZŠ speciální opakovali jednou z důvodu neprospěchu
4C. během docházky do ZŠ speciální opakovali dvakrát z důvodu neprospěchu
4D. během docházky do ZŠ speciální opakovali z důvodu závažných zdravotních důvodů
4E. vzdělávání žáka v programu je prodlouženo kompetencí ředitele školy do 20 let věku
4F. vzdělávání prodlouženo rozhodnutím zřizovatele do 26 let věku

5. Vyberte z uvedené nabídky, jakým způsobem ti žáci Vaší školy, kteří jsou vzděláváni podle RVP ZŠ speciální – díl I, pokračují ve svém vzdělávání / ve svém životě po ukončení základního vzdělávání. Svou odpověď nevažte na konkrétní školní rok (2020/21), ale promítněte do ní své zkušenosti z posledních cca pěti let.

5. Vyberte z uvedené nabídky, jakým způsobem ti žáci Vaší školy, kteří jsou vzděláváni podle RVP ZŠ speciální – díl I, pokračují ve svém vzdělávání / ve svém životě po ukončení základního vzdělávání. Svou odpověď nevažte na konkrétní školní rok (2020/21), ale promítněte do ní své zkušenosti z posledních cca pěti let. *
Vůbec >> zcela výjimečně >> občas >> často >> zpravidla >> vždycky >> nevím
5A. Pokračují ve studiu na praktická škole jednoleté
5B. Pokračují ve studiu na praktická škole dvouleté
5C. Pokračují ve studiu na jiné střední škole
5D. Využívají některou ze sociálních služeb
5E. Zůstávají doma a nevyužívají další služby
5F. Jiným způsobem

6. Vyberte z uvedené nabídky, jakým způsobem ti žáci vaší školy, kteří jsou vzděláváni podle RVP ZŠ speciální – díl II, pokračují ve svém vzdělávání / ve svém životě po ukončení základního vzdělávání. Svou odpověď nevažte na konkrétní školní rok (2020/21), ale promítněte do ní své zkušenosti z posledních cca pěti let.

6. Vyberte z uvedené nabídky, jakým způsobem ti žáci vaší školy, kteří jsou vzděláváni podle RVP ZŠ speciální – díl II, pokračují ve svém vzdělávání / ve svém životě po ukončení základního vzdělávání. Svou odpověď nevažte na konkrétní školní rok (2020/21), ale promítněte do ní své zkušenosti z posledních cca pěti let. *
Vůbec >> zcela výjimečně >> občas >> často >> zpravidla >> vždycky >> nevím
6A. Pokračují ve studiu na praktická škole jednoleté
6B. Pokračují ve studiu na praktická škole dvouleté
6C. Pokračují ve studiu na jiné střední škole
6D. Využívají některou ze sociálních služeb
6E. Zůstávají doma a nevyužívají další služby
6F. Jiným způsobem

7. U následujících výroků uveďte prosím míru Vašeho souhlasu vyplývajícího z Vašeho expertního názoru daného Vaší zkušeností:

7. U následujících výroků uveďte prosím míru Vašeho souhlasu vyplývajícího z Vašeho expertního názoru daného Vaší zkušeností :*
Rozhodně ano >> spíše ano >> spíše ne >> určitě ne >> nevím / neumím posoudit

Situace na škole, kterou řídíte

7.1A. Hlavním cílem vzdělávání žáků naší školy (vzdělávaných podle ŠVP – díl I) je připravit je na další vzdělávání vedoucí k jejich pracovnímu uplatnění
7.1B. Hlavním cílem vzdělávání žáků naší školy (vzdělávaných podle ŠVP – díl II) je připravit je na další vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvality jejich života
7.1C. Délka vzdělávání delší než 10 let žáka naší školy je převážně důsledkem zdravotního znevýhodnění žáka
7.1D. Délka vzdělávání vyšší než 10 let žáka naší školy je převážně důsledkem nedostatečné nabídky středního vzdělávání
7.1E. Pro absolventy naší školy je v našem regionu dostačující nabídka středního vzdělávání

Situace v dané oblasti OBECNĚ v ČR:

7.2A. V našem kraji není problém s kapacitními možnostmi středních škol vzdělávajícími absolventy našich škol
7.2B. délka vzdělávání vyšší než 10 let u žáků naší cílové skupiny je zpravidla důsledkem úsilí (zejména rodičů) o setrvání žáka v bezplatném školském systému
7.2C. důvodem delšího a opakovaného setrvávání žáků v základních školách speciálních je nedostatečná nabídka návazných sociálních služeb
7.2D. důvodem delšího a opakovaného setrvávání žáků v základních školách speciálních je bezpečné a podporující stimulující prostředí školy (oproti návazným službám a možnostem)
7.2E. Důvodem delšího a opakovaného setrvávání žáků v základních školách speciálních je nedostatečná nabídka středního vzdělávání pro tyto žáky.

8. Zde můžete uvést Vaše poznámky k tématu, které nám chcete sdělit a nenašli jste k tomu v našich otázkách prostor. (volná otázka)

8. Zde můžete uvést Vaše poznámky k tématu, které nám chcete sdělit a nenašli jste k tomu v našich otázkách prostor.

Děkujeme za Váš čas a ochotu.