Doporučené zdroje k plánování zaměřenému na člověka

Doporučené zdroje k plánování zaměřenému na člověka

PAROUBKOVÁ, Markéta. Proč? Učebnice k rozvoji komunikace. Olomouc: Balanc, o.s. – Společnost pro vyrovnávání příležitosti, 2015. ISBN 978-80-260-8874-5.

SANŽA, Silvie a STARÝ, Milan. Vyber si své povolání. Praha: Albatros, 2014. ISBN 978-80-00-03797-4.

TRAINI, Agostino. Povolání a řemesla – Čím můžu být? Praha: Fragment, 2019. ISBN 978-80-253-4093-6.

GONDEKOVÁ, Michaela. POVOLÁNÍ – pracovní sešit č. 5, KuliFerda a jeho svět. Praha: RAABE. ISBN 978-80-7496-108-3.

VIČAR, Ivan. R. Čím budu, poraď strýčku. Praha: OPS, 2020. ISBN 978-80-87269-55-8.

SUESSOVÁ, Anne. Čím budu až vyrostu? Praha: Euromedia Group, 2020. ISBN 978-80-242-6626-8.

Povolání – Samolepková knížka. Jiri Models, 2019.

bikablo® 1. Bikablo. ISBN 978-3-940315-21-2.

bikablo® 2. Bikablo. ISBN 978-3-940315-05-2.

bikablo® emotions. Bikablo. ISBN 978-3-940315-16-8.

Rohde, Mike. Příručka Skečnoutingu. Jan Melvil publishing, 2015. ISBN 978-80-87270-70-7.

Pýchová, Silvie. Kariérové poradenství na každý pád. Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-75986-04-7.

Amundson, Norman E. Active Engagement: The Being and Doing of Career Counselling. Ergon Communications, 2009. ISBN 978-0968434581.

Eisner Petr, Venglářová Martina. Sexualita osob s postižením a znevýhodněním. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0373-5.

Bauer Joachim. Proč cítím to, co ty. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5737-7.

Pörtner Marlis. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a na klienty vyžadující trvalou péči. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-582-0.

McLarenová Karla. Řeč emocí. Praha: Noxi, 2016. ISBN 978-80-8111-311-6.

Schmidbauer Wolfgang. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-369-7.

Gordon Thomas. Výchova bez poražených. Praha: Malvern, 2012. ISBN 80-87580-06-6.

 

Internetové zdroje:

Tranzitní program – metodický průvodce – Rytmus 2014 

Metodika podpory sociálních dovedností

Myšlení zaměřené na člověka.

Plánovací sešity – Naslouchej mi. 

Plánovací sešity – Můj plán.

Nástroje zdravého rozumu: MAPY a KRUHY pro inkluzivní vzdělávání.

Naslouchat, učit se, jednat.

Nové cesty k sociálnímu začleňování – Plánování zaměřené na člověka.

Kořeny plánování zaměřeného na člověka.

Pozitivní rituály a kvalita života.

Chci se zapojit do rozhodování o svém životě: Naslouchej mi!

Přirozená podpora a nezávislý život lidí s postižením: rešerše literatury.

Cestou necestou s Tranzitním programem

Co teď a co potom?

Bydlení bez bariér

Informace pro všechny – evropská pravidla pro tvorbu snadno srozumitelných informací